Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường Ngưng lại sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở nhà nước đã thu được Cuối cùng ra sao , thưa Bộ trưởng?

tổng trưởng Trịnh Đình Dũng: Trước tình hình thị trường Ngưng lại sản gặp khó khăn trong các năm 2010 , 2011 và 2012 , tác động tiêu cực đến phát triển KT-XH , Bộ Xây dựng đã phối hợp với các bộ , ngành liên hệ trình Chính phủ ban hành nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh , tương trợ thị trường và giải quyết nợ xấu với ý kiến “tháo gỡ khó khăn cho thị trường Ngưng lại sản phải gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở nhà nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm Đa chủng hóa sản phẩm Ngưng lại sản nhà ở , trong đó trọng điểm là phát triển nhà ở tầng lớp , hướng tới người nghèo , để sản phẩm Ngưng lại sản đến với mọi đối tượng”.

Các bài viết liên quan:
– Thị Trường Bất Động Sản Đà Nẵng Đang Được Hưởng Lợi Từ Các Nhà Đầu Tư
– Nguyên Nhân Vì Sao Hải Loan Lại Trở Thành Thiên Đường Cho Những Đàn Ông Đã Có Vợ
Cuộc Sống Lặng Lẽ Của Những Bà Vợ Hai Ở Đảo Hải Loan Trung Quốc

trên cơ sở đó , Bộ đã đề xuất 6 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường Ngưng lại sản , gồm cả giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài , cụ thể là: Hoàn thiện thiết chế , tăng cường quản lý nhà nước , bảo đảm thị trường phát triển ổn định theo quy hoạch , kế hoạch , bảo đảm cân đối cung – cầu , đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; rà soát , điều chỉnh cơ cấu các đề án Ngưng lại sản; giải quyết nợ xấu và tương trợ tín dụng; điều chỉnh chính sách thuế , tài khóa; các giải pháp cho doanh nghiệp Ngưng lại sản; cải cách thủ tục hành chính , tăng cường thông cáo , củng cố niềm tin cho thị trường.

Những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường Ngưng lại sản được đề xuất kịp thời đã giúp sản phẩm Ngưng lại sản nhà ở được cơ cấu lại Đa chủng hơn , phong phú hơn , phù hợp hơn với nhu cầu có thể chi trả của người dân , nhất là các đối tượng có lương bổng thấp và đang khó khăn về nhà ở. Đây cũng là những giải pháp được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá là phù hợp với tình hình thực tế của thị trường , phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – tầng lớp của nước ta trong thời kì hiện tại. Đặc biệt , gói tương trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng nhằm vào đối tượng người nghèo , tạo điều kiện để người nghèo có nhà ở đã được tầng lớp và đông đảo người dân , nhất là người dân nghèo ủng hộ và đánh giá cao.

Nhờ đó , sau một thời gian “đóng băng” , thị trường đã bắt đầu có mật hiệu khởi sắc từ nửa cuối năm 2013 , trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 nối đà hồi phục tích cực.

Cụ thể là mặt bằng giá cả nhà ở tương đối ổn định , không nối giảm; lượng giao thiệp tăng; cơ cấu hàng hóa Ngưng lại sản được điều chỉnh hợp lý. Đến nay trên địa bàn cả nước đã có 60 đề án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở tầng lớp với quy mô xây dựng khoảng 38.897 căn hộ; 74 đề án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ ( giảm diện tích ) cho phù hợp hơn với nhu cầu thị trường với số lượng ban đầu là 33.867 căn hộ xin điều chỉnh thành 44.881 căn hộ.

Tồn kho Ngưng lại sản liên tục giảm qua từng tháng , quý. Tính đến ngày 20/5/2015 , tổng giá trị tồn kho Ngưng lại sản cả nước còn khoảng 67.443 tỷ đồng , giảm 61.105 tỷ đồng ( giảm 47 , 53% ) so với quý I/2013.

Về gói tín dụng tương trợ nhà ở tầng lớp 30.000 tỷ đồng , tính đến ngày 30/4/2015 , tổng số tiền các nhà băng đã cam đoan cho vay là 13.078 tỷ đồng ( bằng 43 , 6% tổng nguồn vốn ) , tổng dư nợ đạt 7.155 tỷ đồng ( bằng 23 , 85% tổng nguồn vốn ). Trong năm 2014 , lĩnh vực kinh doanh Ngưng lại sản đứng thứ 2 về cuốn hút vốn FDI.