Kết liên , hiệp tác đầu tư phát triển du lịch các tỉnh Bình Định – Phú Yên – Gia Lai – Đắk Lắk nhằm khai khẩn hợp lý tiềm năng du lịch của từng xứ sở là mục đích nhằm tăng trưởng du lịch vùng một cách vững bền của từng địa phương.Ông Nguyễn Tuấn Thanh , Phó chú tâm UBND tỉnh Bình Định cho biết , mục đích của kết liên , hiệp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bình Định – Phú Yên – Gia Lai – Đắk Lắk là hướng tới tổng lượng khách du lịch của mỗi xứ sở hàng năm tăng 20%.
Theo đó , tiêu chuẩn kết liên sẽ tạo hoàn cảnh phát huy tối đa tài nguyên du lịch của từng xứ sở , khai khẩn nguồn lực một cách hợp lý , tạo động lực phát triển du lịch; đồng thời , tạo hoàn cảnh phát triển hạ tầng cơ sở , nguồn sức người , cơ sở lưu trú… góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển , giải quyết việc làm , cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư của 4 xứ sở.

Các bài viết liên quan:
– Hãy Sống Hết Mình Và Thôi Phán Xét Về Người Khác Nhé Bạn
– Nếu Bạn Muốn Người Xung Quanh Mình Đối Xử Với Mình Như Thế Nào Thì Hãy Đối Xử Với Họ Lại Như Vậy
– Vụ Tai Nạn Thảm Khốc Của Hai Chiếc Xe Ô Tô Đã Khiến Nhiều Người Bị Thương Tích Nặng

Bên cạnh đó , hình thành các tour du lịch chung của 4 tỉnh mang tính đặc sắc riêng của từng xứ sở , để xây dựng thương hiệu du lịch chung của các tỉnh , đồng thời đảm bảo bảo sự tranh đua với nhau cuộc giải trí lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh dinh du lịch của từng xứ sở. Đẩy mạnh thúc đẩy , quảng bá , giới thiệu hình ảnh đất nước con người và phong tục tư tưởng của từng xứ sở đến với du khách trong và ngoài nước với mục đích “bốn xứ sở một điểm đến”…

Theo Phó chú tâm UBND tỉnh Phú Yên , Phan Đình Phùng , để kết liên và phát triển du lịch của 4 xứ sở đạt hiệu quả , trong thời kì tới , các xứ sở cần kết hợp xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của 4 xứ sở , lấy điểm nhấn là tài nguyên núi và biển với các sản phẩm đa dạng ăn nhập cho các thị trường khách du lịch quốc tế cốt yếu là Hàn Quốc , Nhật Bản , Nga và khách nội địa. Xây dựng quảng bá du lịch , cẩm nang du lịch , xây dựng gian hàng chung của bốn tỉnh tại các sự kiện hội chợ triển lãm , thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng quan điểm này , ông Nguyễn Đức Hoàng , Phó chú tâm UBND tỉnh Gia Lai ý là , sự kết liên phát triển du lịch giữa 4 tỉnh là nhằm kết hợp du lịch sinh thái rừng với sinh thái biển như tổ chức các tuyến du lịch tham quan vườn quốc gia , khu bảo tồn tự nhiên , thác nước đẹp của các tỉnh Tây Nguyên với tham quan sinh thái biển , tắm biển tại Bình Định. Đồng thời , kết nối di sản văn hóa phi vật thể như thường gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên qua các hội lễ như Festival cồng chiêng , lễ mừng nhà rông , lễ mừng lúa mới với việc tìm hiểu về hát bài chòi , phường , hội lễ đài kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa và võ cựu truyền Bình Định. Mỗi xứ sở có những sự kiện điển hình và hội lễ khác nhau , “một năm do đó nó sẽ bị lãng quên” cần có sự hiệp tác để khai khẩn tốt hiệu quả của các hội lễ ăn nhập , tránh trùng lắp về thời kì và tiến đến kết liên tổ chức định kỳ 1-2 hội lễ văn hóa lớn của các xứ sở nhằm tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch.

kết liên phát triển du lịch của 4 tỉnh Bình Định – Phú Yên – Gia Lai – Đắk Lắk góp phần xây dựng thương hiệu đặc thù trong việc tổ chức kết liên như logo , slogan , tổ chức các cuộc họp báo , hội thảo tại thị trường lớn tại Hà Nội , thành thị Hồ Chí Minh để giới thiệu các sản phẩm du lịch và tổ chức đón các đoàn Famtrip , Presstrip trong và ngoài nước đến các địa phương…