Dinh dưỡng cho trẻ tiêu chảy

Tiêu chảy là tình trạng mà khi trẻ đi ngoài phân lỏng hay nhiều nước trên 3 lần 1 ngày, thường hay xảy ra ở trẻ em, đặc biệmafha các trè từ 6 tháng tuổi tới 2 tuổi. Phạm Đức Duy Quê quán: Hải Châu, Đà Nẵng Năm sinh: 1981 Trinh độ: kỹ sư pháp […]